2012. március 1., csütörtök

Születés 1938, 1972
Újabb érdekesség került elő ma: Amerigo Tot 1972-ben készült érme, amely tovább bővíti a művész egyházi vonatkozású szobrainak sorát. Az érem egyik oldalára (hasonlóan az 1974-es pünkösdi érméhez) egy korábbi (1938-as) domborművét kölcsönözte Tot. Jelen esetben a Születés című (lent) reliefről van szó. Ha alaposabban szemügyre vesszük a két művet, észrevehetjük, hogy a korábbi három figurás kompozíciót egy negyedik, térdelő alakkal toldotta meg Tot. Az érme megformálása a jól megszokott homorú formát követi, amitől még plasztikusabbá válik.

1 megjegyzés: