2009. május 25., hétfő

A grafikai hagyaték leltározása

Bármilyen meglepő, Amerigo Tot grafikai hagyatékának legnagyobb hányada egy pincében vár szebb napokra. Talán egy kicsit ilyen volt 2009. május 23-a, amikor az 1984-es leltárazás óta eltelt 25 év után a rajzok végre ismét fókuszba kerültek.
Az Amerigo Tot Emlékév kapcsán, a művész életművét kutatva elengedhetetlen egy pontos jegyzőkönyv elkészítése, amely tételesen végigveszi a rajzi hagyaték minden egyes darabját.
Az egykori (1984) leltár így összegzi a Mester halála után a római műteremben találtakat:
Jól látható, hogy - nyilván - idő és megfelelő technika hiányában a nyolcvanas években 'csak' arra futotta, hogy számokban összegezzenek. Ezt mintegy kiegészítendő most végre elkészült a részletes lista a művek pontos méretezésével, azok digitalizálásával.

Cosimo Boccardi fotómontázsai

Amerigo Tot 1960-62 között elkészítette a Tiltakozás című kisplasztika-sorozatot. A látásmód, ahogy Tot az elgépiesedés ellen tiltakozott jóval megelőzte saját korát. Az elkészült műveket Cosimo Boccardi fotográfus segítségével mesterséges környezetbe helyezték, vízió szerű állóképeket teremtve ezáltal. Az archívumból előkerült montázsok egyikén lelepleződik a fotós által segítségül hívott trükk:

2009. május 24., vasárnap

Fotóarchívum Magyarországról

2009. májusában előkerült az egykor Amerigo Tot tulajdonát képző, közel 2000 fényképet magába foglaló archívum. A digitális feldolgozás és csoportosítás megtörtént. A képek - hátoldalukon datálással és számos esetben az adott fotográfus hivatalos pecsétjével - pontosítják és kiegészítik az életmű ezidáig ismert alkotásait. A hagyaték rávilágít Tot murális műveinek jelentősségére, melyek által az olaszországi kutatómunka további helyszínekkel bővül.
A felvételek legrégebbi darabja egy 1931. március 31-én keltezett, Berlinből küldött képeslap, amelyen a 22 éves Tóth Imre látható: